Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  34 Trần khánh dư TPKonTum
Điện thoại:  0603915916
Liên hệ trực tiếp:

Trường mầm non Dân lập Cao Su

 34 Trần khánh dư TPKonTum
 0603915916
 caosu_ktkontum@moet.edu.vn