Ngày 24/10 trường MNDL Cao Su Tổ chức cho các bé Khối Chồi đến tham quan nơi làm việc của các chú công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh Kon Tum.