Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2016 - 2017, các đồng chí tải file đính kèm về máy để thực hiện theo đúng kế hoạch.